Yrkande – gratis bussar | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Yrkande – gratis bussar

Karlskoga 181211

 

Ett yrkande till kommunfullmäktige gällande medborgarförslaget om gratis bussar för ungdomar bifölls idag.

( http://www.karlskoga.se/download/18.5b7d2497167759c673d659/1543908889705/%C3%84rende%2045.%20Medborgarf%C3%B6rslag%20om%20gratis%20buss%20f%C3%B6r%20ungdomar.pdf )

Jag/Vi yrkar att:

Ge kommunstyrelsen eller lämplig förvaltning i uppdrag att utreda vilken kostnaden förväntas bli om kommunen skall tillhandahålla flexiblare busskort under vår samt hösttermin.

 

Patrik Nyström samt hela gruppen i SD

PS.

Några få partier röstade mot vårt yrkande och ville således ha gratis bussar utan att utreda kostnaden.