Styrelse | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Styrelse

Marcus Andersson

Politiskt aktiv som ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

Ordförande i kommunföreningen

Mailadress: marcus.andersson@sd.se

Patrik Nyström

Politiskt aktiv som gruppledare, ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt Oppositionsråd i Region Örebro Län

Vice ordförande i kommunföreningen samt 2:e vice ordförande i distriktstyrelsen Örebro län

Mailadress: patrik.nystrom@sd.se

Telefon: 070 510 91 31

Taisto Tikkanen

Politiskt aktiv som ledamot i kommunfullmäktige

Kassör och 2 vice ordförande i kommunföreningen

Mailadress: taisto.tikkanen@sd.se

IMG_0041

Peter Bäckman

Politiskt aktiv som ledamot i Kommunfullmäktige samt Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot i kommunföreningen

Mailadress: peter.backman@sd.se

Richard Sandström

Politiskt aktiv som ledamot i Kommunfullmäktige samt Kultur och Föreningsnämnden

Kyrkoledamot i Karlstad stiftfullmäktige

Sekreterare i kommunföreningen

Mailadress: richard.sandström@sd.se

Daniel Erikols

Ledamot i kommunföreningen

Mailadress: daniel.erikols@sd.se

Simon Sandström

Ledamot i kommunföreningen

Pernilla Marberg

Suppleant

Jeanette Hällgren

Suppleant

Jimmy Hedström

Suppleant