Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Pressmeddelande

Pressmeddelande Sverigedemokraterna Karlskoga 20181015

I Karlskoga har vi i dagsläget ett väldigt ovisst läge där inget av blocken har fått tillräckligt med röster för att kunna få en egen majoritet. Alliansen vill få Sverigedemokraternas stöd men samtidigt vill man markera avstånd. Att styra Karlskoga i minoritet utan att säkra upp att dess förslag och budgetar går igenom känns ganska ovisst.

Fokus bör ligga på att säkerställa en stark majoritet, att ta ansvar för sin politik och därmed säkerställa att väljarna får det som utlovats bör alltid prioriteras högst. Från Sverigedemokraternas sida har inga större krav ställts vid de samtal som genomförts efter valet. Vi har som det tredje största partiet sökt vägar för att finna politiska överenskommelser som speglar valresultatet och ger Karlskogaborna en bred förankrad politik.

Sverigedemokraterna i Karlskoga konstaterar att det borgerliga alliansbygget är väldigt skört. Vi har tidigare erbjudit förutsättningslösa samtal för eventuellt samarbete men erbjudandet har bestämt avböjts. Nu väljer de emellertid att försöka styra kommunen i minoritet, utan vårt stöd. Vi kan bara konstatera att det ser ut att bli ett instabilt styre av Karlskoga när de partier som vill styra kommunen inte har majoritet och inte heller kan vara garanterade att få igenom vare sig sin egen budget eller några andra politiska förslag.

Sverigedemokraterna i Karlskoga strävar hela tiden framåt och är öppna för samtal och samarbeten för att föra Karlskoga framåt på bästa sätt.