Motion – ny tilldelningsmodell av pengar till grundskolorna i kommunen | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion – ny tilldelningsmodell av pengar till grundskolorna i kommunen

Karlskoga 20180111

Till kommunfullmäktige i Karlskoga

Motion att införa en ny tilldelningsmodell av pengar till grundskolorna i kommunen.

Hur mycket grundskolorna i Karlskoga tilldelas styrs utav en socioekonomsik fördelningsmodell, denna modell har använts under ett par år och har visat sig orättvis samt inte levererat några större ökade resultat. Att en skola kan tilldelas mer medel utefter vilken bakgrund och förutsättningar elever och dess vårdnadshavare har är givetvis ett sunt och rätt tänk. Det som bör beaktas men som inte finns med i beräkningarna är vad  faktiskt skolorna levererar, här bör vi tänka nytt och rätt.

Ett exempel är skrantaskolan som tilldelas mycket medel utefter den socioekonomiska modellen (1,162). Skolans meritvärde ligger på 213,4 (åk9) Österledsskolan tilldelas 0,860 och har ett meritvärde på 205, lägst i kommunen (åk9).

Av de exempel som anges ovan står det tydligt att vi inte kan luta oss mot enbart en modell utan måste väga in fler parametrar för att få en likvärdig skola där alla elever och skolor ges samma förutsättningar. Vi måste fokusera på vad skolorna kan leverera utefter hur mycket ekonomiska medel de tilldelas.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:

Att ge barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att införa ett nytt tilldelningssystem med hänsyn till vad skolorna levererar i form av andel godkända elever med betyg A-E samt meritvärden som komplement till nuvarande modell.

Sverigedemokraterna genom Taisto Tikkanen