Motion – Nära mat-vecka | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion – Nära mat-vecka

 

Karlskoga 20171116

”Nära mat-veckan”

Vi föreslår att under en vecka serverar Karlskoga kommun måltider efter säsong och tillgång, gjorda på enbart närodlade råvaror så långt detta är möjligt. De flesta partier är eniga om att närproducerat är bättre för vår miljö förutom att det skapar lokala arbetstillfällen, enkla jobb, en levande landsbygd och ökar skatteintäkterna till kommunen.

Nära mat-veckan kan med fördel kombineras med och belysa:

-”Framtidsveckan” där våra lokala föreningar och ABF håller föreläsningar, panelsamtal etc. om en hållbar framtid.

-Lyfta fram våra eminenta utbildningar vid Karlskoga folkhögskola tex. AGRO ekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv samt kursen socialt företagande.

-Att ge kommunens inköpare, politiker, kökspersonal, brukare, föräldrar och elever en möjlighet att upptäcka vad som finns och produceras i vårt närområde.

-Erbjuda Facebook-gruppen Reko-ringen och dess lokala leverantörer hjälp med att anordna en dag med torghandel, för att väcka intresse hos allmänheten för närproducerade livsmedel.

-Visa vad som kan produceras och finnas till hands i en krissituation tillsammans med Myndigheten för skydd och beredskap.

-Bjuda in Nyföretagarcentrum att berätta hur man startar företag med fokus på de gröna näringarna, förädling av produkterna och andelsjordbruk.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att: Kommunen utreder kostnaden för att hålla en ”Nära mat-vecka” i Karlskoga kommun.

Att: Om utredningen visar att en ”Nära mat-vecka” är genomförbar inom kommunens budgetramar ska Karlskoga kommun genomföra denna under 2018.

Sverigedemokraterna Karlskoga Taisto Tikkanen