Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga. | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga.

 

Karlskoga 2018-01-21

 

Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga.

För att bli god man för tex. äldre med demens kontrollerar överförmyndarnämnden lämpligheten hos Rikspolisstyrelsen att man inte har någon kriminell belastning samt hos Kronofogdemyndigheten att man inte har några betalningsanmärkningar.
För att arbeta inom barnomsorgen kontrolleras lämpligheten hos Rikspolisstyrelsen angående kriminell belastning.
Ingen kontroll görs idag hos Rikspolisstyrelsen av de personer som ska arbeta med våra äldre inom vården, för att förebygga stölder, misshandel, sexuellt våld eller kränkande behandling.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att: Karlskoga kommun tillämpar samma regler vid anställning inom äldrevården som vid barnomsorgen dvs. kontrollerar personens lämplighet hos Rikspolisstyrelsen angående kriminell belastning.

Taisto Tikkanen
För Sverigedemokraterna Karlskoga-Degerfors.