Motion ”Blodgivare på arbetstid” | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion ”Blodgivare på arbetstid”

 

21 januari 2018

 

”Blodgivare på arbetstid”
Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och kostnaderna för blod är stora redan idag för universitetssjukhusen. Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår därför att även Karlskoga kommun ger de anställda möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
Att: kommunfullmäktige beslutar att anställda i Karlskoga kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod i Karlskoga.
Att: kommunfullmäktige uppdrar åt Karlskoga kommun att som arbetsgivare föregå med gott exempel och upplysa alla anställda om möjligheten att lämna blod på betald arbetstid samt uttalar sig positivt till anställda att bli blodgivare.

Taisto Tikkanen
för Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors.