Motion att uppföra kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen. | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion att uppföra kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.

Karlskoga 20170827

Till kommunfullmäktige i Karlskoga
Motion att uppföra kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Karlskoga har vuxit och fått mer invånare, prognoserna över befolkningsökningen i kommunen pekar uppåt och det är positivt för Karlskoga.
Med befolkningsökningen tillkommer även nya olika samlingsplatser och det vi vill peka på som extra utsatt är skrantatorget med omnejd. Det har under det gångna året inträffat flera allvarliga händelser i direkt anslutning till skrantatorget.
Det förekommer mer eller mindre öppen narkotikaförsäljning samt en mängd uppgörelser mellan olika grupperingar i anslutning till torget.
Sverigedemokraterna i Karlskoga anser att purple-flag certifieringen är en bra satsning men efterlyser insatser på de övriga platserna i kommunen som attraherar många invånare.
Otryggheten som signaleras från skrantatorget är oacceptabel, Karlskogas invånare har rätt att känna sig trygga och välkomnade i Alla av kommunens stadsdelar.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:
Att köpa in tjänster och teknik för att kameraövervaka Skranta torg med omnejd.
Att köpa in tjänster, alternativt anställa ordningsvakter som ska höja tryggheten i utsatta områden där många brott rapporteras.
Sverigedemokraterna Karlskoga genom:

Taisto Tikkanen.