Motion – generationsbryggor | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion – generationsbryggor

                                                                                                         Karlskoga 20181126

 

Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.

Personer som bott i Karlskoga kommun sedan de var små har ofta kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden, som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala och svenska kulturen samt historien. Att bevara de äldres kunskaper och berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens barn och äldre.

Ett liknande exempel på generationsbryggor är klassmorfar-systemet, vilket generellt sett är uppskattat bland barn och äldre, varför generationsbryggor torde vara ett vinnande koncept.

Genom samarbete mellan kommunens skolor, äldreboenden samt föreningar som exempelvis PRO, kan detta genomföras.

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

-Utreda möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor.

 

Marcus Andersson SD