Motion – betald praktik | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Motion – betald praktik

                                                                                                         Karlskoga 20181124

 

Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att erbjuda betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.

Behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga är stort, kommunen planerar och utreder flera olika vårdboenden inom de närmaste åren. Om vi ska lyckas att bli än mer attraktiva som arbetsgivare behöver vi prioritera och göra vårdyrket mer åtråvärt att vilja söka sig till.

Att välja Karlskoga kommun som sin första arbetsplats har stora vinster ur ett skatteunderlagstekniskt synsätt men också i ett led att säkerställa att kommunen har en trygg vård och omsorg med en bra personaltäthet.

Det talas ofta om fler händer i vården och behovet av att leverera en trygg och stabil omsorg, detta kan vi prioritera genom en rad olika satsningar som främjar till att säkerställa personalbehovet tillgodoses. Kan vi stimulera våra unga till att faktiskt välja att utbilda sig i Karlskoga och välja vård och omsorgsprogrammet är detta en investering i oss själva som kommun.

Vård och omsorgsprogrammet erbjuder idag praktik i 15 veckor som inte är betald, för att stimulera och säkerställa att fler söker utbildningen vill vi från Sverigedemokraterna att de som väljer att läsa och utbilda sig i detta programmet erbjuds betald praktik.

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:

-Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet betald praktik under 15 veckor.

-Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till praktiktiden.

Patrik Nyström SD