Begäran om återremiss av vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”. | Sverigedemokraterna i Karlskoga

Begäran om återremiss av vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”.

Karlskoga 2018-02-27

 

Begäran om återremiss av ärende KS § 40 KS 2017.0361
Vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”.

Det fanns en överenskommelse under den så kallade borgfreden om att installera övervakningskameror vid åtminstone en skola. Trots detta var Sverigedemokraterna enda parti att reservera sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå vår motion.
Nästan tre gånger fler brott begås i anslutning till Skranta området, skadegörelse, narkotikabrott, rån, misshandel till och med mordförsök (källa: Brottsförebyggande rådet, 2016).
I förslag till beslut från Kommunstyrelsens ledningskontor framgår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning med ronderande bevakning samt undersöka vilka effekter på skadegörelse som kan påvisas i de kommuner som använder kameraövervakning.
Med anledning av ovanstående svar så är vår tolkning:
Att sats 2 bör bifallits eftersom ärendet ej är berett ännu men svaret är ja till förslaget.
Vi yrkar därför att ärendet bör återremitteras samt beredas.
Datum som ovan.

Taisto Tikkanen, Sverigedemokraterna